Robin

Ngàn Hoa: Gây 32% sát thương cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 3000 điểm sát thương

Boa

Quá Nhiệt: Gây 32% sát thương cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 3000 điểm sát thương

Sabo

Long Trảo Thủ: Gây 49% sát thương cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 14000 điểm sát thương

Ace

Lửa Chữ Thập: Gây 48% sát thương cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 12000 điểm sát thương

Sanji

Hắc Ma Cước: Gây 38% sát thương cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 10000 điểm sát thương

Zoro

* Kiếm Tử Thần: Gây 25% sát thương cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 3000 điểm sát thương
* Liên Trảm: Liên tục công kích 3 lần, gây 25% sát thương cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên kèm 1000 điểm sát thương.

Luffy

Súng Máy Cao Su: Gây 38% sát thương cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 10000 điểm sát thương

Nami

Bão Sấm Sét: Gây 31% sát thương cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên, kèm 2500 điểm sát thương